Tarihçe

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

İstanbul İmam Hatip Okulu`nun ilk mezunları tarafından 1958 yılında kuruldu. İmam hatip okullarının mimarlarından biri olan Celaleddin Ökten’in öğrencisi Mehmet Yahya Kutluoğlu ilk başkanı oldu. 

İmam hatip okullarının açılması ve öğrencilerin bu okullara kaydolması ile imam hatip öğrencilerine yurt ve burs konusundaki desteklerini sürdüren ÖNDER, 1963 yılında “İlme ve Fikre Tohum” sloganıyla Tohum dergisini yayımlamaya başladı. 

İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunlar Cemiyeti ismiyle kurulan dernek, 1980 ihtilalinden sonra isim değişikliğine gitti. Tüm Türkiye genelinde sürdürdüğü çalışmalarını da kapsayacak şekilde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ismini aldı.

Eğitim ve gençlik faaliyetleriyle ilmi ve fikri yayınlar başta olmak üzere sivil toplum alanında pek çok çalışmaya imza adan ÖNDER, özellikle 28 Şubat dönemindeki duruşuyla dikkat çekti. 1997 yılında imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması kararına karşı, Sultanahmet’te 1 milyona yakın kişinin katıldığı “İmam Hatibime Dokunma” mitingi yapıldı.

1999 yılında ise katsayı haksızlığı nedeniyle üniversiteye girmeleri engellenen başarılı imam hatip lisesi mezunu öğrenciler için “Bu Yıldızlar Sönmesin” kampanyası başlatıldı. Yüzlerce başarılı genç, özel üniversitelerde burslu okutuldu. Ardından 2000 yılında Viyana’da eğitimlerine devam eden öğrenciler için WONDER (Öğrenci ve Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği) kuruldu. 

Yıllar içinde yelpazesini genişleten ve daha fazla gencimize hizmet veren ÖNDER, 2005 yılında Birinci İmam Hatipliler Kurultayını düzenledi. Kurultay, o günden bugüne kadar her yıl bir ilimizde imam hatip dernekleri ve gençlerin katılımıyla yapılıyor. 

2007 yılında spor faaliyetlerine öncülük etmek üzere derneğin bünyesinde Öncü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu. 2017 yılında ise eğitim üzerine bilimsel çalışmalar yapmak, saha araştırmalarında bulunmak ve raporlar hazırlamak üzere ÖNDER Akademi hayata geçirildi. 

İmam hatip okulu mezunları ve gönüllülerinin bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye’de mezun sayısı 10 milyona yaklaşan imam hatip camiasına hizmet veriyor. 81 ilde 600 kadar yerel dernekle ülkenin en büyük ve saygın oluşumlarından biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

Gençlere destek olmak üzere eğitim, kültür sanat, spor, teknoloji, yurt ve burs gibi konularda çalışmalar yapan ÖNDER, genel merkezinde 13 komisyonuyla hizmet veriyor. 

 

MİSYON

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin kültürel, sanatsal, bilimsel, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine katkıda bulunmak; özgüvenlerini geliştirmek, uluslararası platformlarda söz sahibi olmalarını sağlamak. 

 

VİZYON

Medeniyetimizden aldığımız ilham ile çağın ötesinde bir ufka sahip; dünya üzerindeki haksızlık ve adaletsizlik karşısında susmayan, gelenekten aldığı güçle geleceğe yürüyen önderler yetiştirmek.