Ahmet Nedim ERDEMİR


2003 yılında Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden mezunolan Ahmet Nedim Erdemir daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletmeBölümünü ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiştir. İstanbulBilgi Üniversitesi’nde okuduğu dönemde Dünya Bankası’nın düzenlediği “AvrupaBirliği Gençleri Yetkilendirme & Kültürel Dayanışma Projesi” ve“İşletmelerde Yolsuzluğu Önlemeye Yönelik Video Konferansı” projelerinde ekipliderliği yapmış ve Newyork’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletlerindüzenlediği “Birleşmiş Milletler Modellemesi (Model United Nations)” gibiuluslararası projelerde aktif olarak yer almıştır.Lisans eğitiminin ardından Sidney MacquarieÜniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.Yurtdışında bulunduğu sırada Macquarie Üniversitesi’nin Küresel LiderlikProgramına (Global Leadership Programme) katılmanın yanı sıra Sydney’defaaliyetini sürdüren The Mania Group adlı Reklam & Pazarlama firmasındaSüreç Geliştirme projesini Değişim Stajyeri olarak yönetmiştir.2009 yılından itibaren aktif olarak görev aldığı DeğişimDinamikleri Limited’de Haziran 2013 tarihinden beri Genel Müdür’lük göreviniüstlenmekte olan Erdemir, 1985 İstanbul doğumlu ve evlidir.