Koordinasyon Toplantıları Yıl Boyunca Devam Etti

Koordinasyon Toplantıları Yıl Boyunca Devam Etti

28 Eylül 2013

ÖNDER 21 bölgeye ayırdığı koordinasyon bölge sisteminde, 2013 yılı boyunca bölge koordinatör, yönetici ve mezun dernekleri ile toplantılar yaptı. İç Anadolu Bölge Koordinasyon Toplantısı, Doğu Akdeniz Bölge Koordinasyon Toplantısı, Güneydoğu Bölge Koordinasyon Toplantısı, İstanbul Bölge Koordinasyon Toplantısı, İç Ege Bölge Koordinasyon Toplantısı, Trakya Bölge Koordinasyon Toplantısı, Hatay Bölge Koordinasyon Toplantısı ve İmam Hatipler Koordinasyon Toplantısı olarak isimlendirilen toplantılar yıl boyunca belli aralıklar ile gerçekleştirildi.

Geniş katılım ile gerçekleştirilen toplantılarda gündem maddeleri, İmam Hatip Okullarında eğitim kalitesinin arttırılması, fiziki şartların iyileştirilmesi, kız ve erkek yurtları, yeni kurulan ve kurulacak olan mezun dernekleri içeriği ile teşkilatlanma faaliyetleri, bölge eğitim problemleri, paydaş kurumlarla olan işbirlikleri, gerçekleşmekte olan ve gerçekleşecek olan projeler etrafında şekillendi.

Bölge koordinasyon toplantıları sonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren Bölge Koordinatörler Çalıştayı’nda toplantılarda alınan bilgiler analiz edildi, problemler ve çözüm yolları tespit edilerek uygulama yöntemleri belirlendi.