HER KİTAP YENİ BİR HAYAT

HER KİTAP YENİ BİR HAYAT

13 Ocak 2020

“HER KİTAP YENİ BİR HAYAT” projesi gençlerde kitap okuma alışkanlığının ve sevgisinin gelişmesini sağlamaya ve öğretmen-öğrenci ilişkisini en verimli hale getirmeye yönelik bir projedir.


   Projenin en küçük yapı taşını öğrenci oluşturmaktadır. On öğrenci ve bir öğretmenin bir araya gelmesiyle bir müzakere halkası oluşturulmaktadır. Müzakere halkasına danışman kurulun da desteği ile belirlenen beş kitap ücretsiz olarak verilmektedir. Öğrenciler belli aralıklarla bir araya gelmekte ve rehber öğretmenin gözetiminde okudukları kitapları müzakere etmektedirler. Bu müzakere halkalarından her imam hatip lisesinde her biri 10 kişiden oluşan 4 halka kurulması hedeflenmektedir. Oluşturulan her halkaya koordinatör öğretmen tarafından birer rehber öğretmen görevlendirilmelidir. Okullarda koordinatör olarak belirlenen öğretmenler ve halkalara göre sayısı belli olacak rehber öğretmenler arasında her ayın sonunda değerlendirme toplantısı düzenlenir ve projenin en verimli halde devamlılığı sağlanır. Projenin son aşamasında yapılan sınavlarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.

• Koordinatör öğretmen ÖNDER Web sitesinden başvuru yapıp yarışmaya akredite olacak, sonrasında yarışmaya başvuracak her bir öğrenci için ÖNDER Web sitesinden başvuru yapacaktır.

• Mayıs ayı içinde, İl Milli Eğitim tarafından resmi yazıyla tarihi bildirilecek ve ÖNDER tarafından belirlenen mekanda ve gözetmenler eşliğinde sınav yapılacaktır.

 

• Yarışma başvuruları okul idaresi tarafından görevlendirilen koordinatör öğretmen tarafından yapılır.

 

 

Şartname için tıklayınız.

 

Başvuru için tıklayınız.