İMAM HATİPLER AHLAK VE ŞUUR KAZANDIRIYOR

İMAM HATİPLER AHLAK VE ŞUUR KAZANDIRIYOR

13 Kasım 2017

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Okul Aile Birliği Komisyonu tarafından imam hatiplerdeki eğitim kalitesi ve memnuniyeti ölçmek üzere bir anket yapıldı. 2 bin 500 veli üzerinde yapılan ankette okullara dair olumlu ve olumsuz taraflar gözler önüne seriliyor. Ankette okulun eğitim kalitesi, dini ve ahlaki gelişim, veli, öğrenci ve okul yönetiminin işbirliği konusundaki sorulara yüksek oranda olumlu cevap verilmiş. “Okulumuzda yeteri kadar dini inanç; şuur, bilinç verilmektedir” sorusuna yüzde 72 oranında olumlu cevap çıkmış. “Okulumuzda yeteri kadar ahlaki olgunluk kazandırılmaktadır” önermesi ise yüzde 71 oranında doğru kabul edilmiş.

ÖNDER Okul Aile Birliği Komisyonu tarafından yaptırılan anket, imam hatip velilerine internet üzerinden uygulandı. 2 bin 500 kişinin cevap verdiği anketin sonuçları ise 30 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Aileli Okul İnovasyon Zirvesi’nde masaya yatırıldı. “Ankete katıl, görüşünü söyle, zirveye gel, sonucunu gör” sloganıyla düzenlenen ankette, velilere hem çoktan seçmeli sorular hem de açık uçlu sorular yöneltildi. 58 sorunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 40’ını lise velileri oluştururken, yüzde 60’ı ortaokul velileri arasından seçildi.

Okul, veli ve öğrenci sorumluluğunun bilincinde

Ankete katılan veliler, hem okulun hem de öğrencilerin sorumluluğu konusunda olumlu görüş bildiriyorlar. Veli olarak eğitim sürecinde kendi üzerlerine düşeni yaptıklarına da inanıyorlar. Ankette, “Veli olarak çocuğumun eğitimine yeterince katkı veriyorum” diyenlerin oranı yüzde 60. Velilerin yüzde 75’i okul yönetimine katkı verdiklerini düşünüyor. “Velisi olduğum öğrenci, eğitimi için gerekli sorumlulukları yerine getiriyor” önermesine ise yüzde 94 oranında olumlu cevap verilmiş. Velilerin yüzde 93’ü de “Velisi olduğum öğrenci, ahlak, inanç ve şuur kazanma konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor” değerlendirmesini yapmış.

Okula başlayan çocuktaki değişim olumlu

Velilerden yüzde 72 oranında, “Okulumuzda yeteri kadar dini inanç, şuur, bilinç verilmektedir” önermesine olumlu görüş belirtiliyor. Velilerin yüzde 71’i okulda ahlaki olgunluk kazandırıldığını, yüzde 77’si ise milli ve manevi değerlerin yeterince öğretildiğini, yüzde 69’u okula başlayan öğrencilerin yaşamlarında olumlu değişimler yaşandığını düşünüyor. Velilerin büyük oranı da okullarda ibadet bilinci ve şuurunun verildiğini ifade ediyor. Bu oran ise yüzde 67.

Öğrencilerin talepleri dikkate alınıyor

Okul yönetimi ve öğrenciler arasındaki iletişimin de sorgulandığı ankette, velilere öğrencinin okul yönetimiyle rahatlıkla ilişki kurup kuramadığı da soruluyor. Velilerin yüzde 87’si rahatlıkla iletişim kurduğu kanaatini dile getirirken, yüzde 13’ü öğrencinin okul yönetimiyle iletişiminin yeterli olmadığı düşüncesini aktarıyor. Veliler, okul yönetimlerinin sorunları çözmede başarılı olduğuna inanıyor, bu yöndeki soruya yüzde 66 oranında olumlu cevap verilirken, yüzde 34’ünü ise olumsuz cevaplar oluşturuyor. Velilerin yüzde 67’si okul yönetiminin eğitime vizyon ve misyon kazandırma konusunda yeterli olduğunu düşünüyor.

Öğretmenlerin rehberliği

“Okullarımızdaki rehberlik desteği yeterlidir” önermesi yüzde 56 oranında karşılık buluyor. Velilerin yüzde 62’si meslek öğretmenlerinin dini konularda danışmanlığının yeterli olduğuna inanıyor. Yüzde 62’si ise meslek öğretmenlerinin inanç ve şuur konusundaki rehberliğinin yeterliliği konusunda olumlu cevap veriyor. Öğrencilerin ileriye yönelik hayatlarına dair öğretmenlerin danışmanlığı ise yüzde 60 oranında yeterli bulunuyor. Veliler, öğretmenlerin yoğun çalışma saatleri nedeniyle verim kaybı yaşadığına ise inanmıyor. Bu yöndeki soruya yüzde 71 olumsuz cevap veriliyor. Veliler, öğretmenlerin yoğunluğunun az olduğunu değerlendiriyor.

Kültür, sanat, spor destekleniyor

Veliler aynı zamanda kulüplerin ve sosyal etkinliklerin okul yönetimi tarafından desteklendiğini düşünüyor. Velilerin yüzde 57’si öğrenci kulüplerinin okul yönetimi tarafından desteklediği yönünde olumlu görüş bildirmiş. Yüzde 69’luk bir kitle de sosyal etkinliklerin yönetim tarafından desteklendiğini düşünüyor. Spor etkinliklerinin desteklendiğini düşünenler yüzde 66, sanat etkinliklerinin desteklendiğini düşünenler ise yüzde 60 oranında ortaya çıkıyor. Velilerin yüzde 63’ü öğrenci taleplerinin yeterince değerlendirilip dikkate alındığını düşünüyor, yüzde 54’ü de öğrenci başkanlarının idarede söz sahibi olduğu kanaatini belirtiyor.

Müfredat not kaygısından uzaklaştırmıyor

Aileler, eğitimle ilgili olarak çocuklarını okula ek olarak herhangi bir kurs ve etüt merkezine gönderme ihtiyacı konusunda yüzde 45 oranında olumlu cevap veriyor. Velilerin yüzde 46’sı okul harici kursların başarıya katkısı olduğuna inanıyor. Velilerin yüzde 12’si de bu kursların başarıya katkısına hiç inanmadıklarını dile getiriyor. Veliler yüzde 82 oranında derslerin öğrenci seviyesine uygun olarak işlendiğine inanıyor. “Okul müfredatı öğrenciyi not kaygısından uzaklaştırarak, hayatı anlamaya ve kendini geliştirmeye yöneliktir” düşüncesine yüzde 58 oranında olumsuz kanaat belirtiliyor. Sadece velilerin yüzde 15’i bu önermenin doğruluğuna inanıyor.

Fiziki mekanlar yeterli değil

Okullarının fiziki mekanlarının ve imkanlarının da irdelendiği ankette, okullarda öğrenci beslenmesinin dengeli ve sağlıklı olmasının takip edilip edilmediği sorusuna yüzde 59 oranında olumlu cevap verilmiş. Okullarda beyaz bayrak uygulamasının anlatıldığı ve uygulandığını belirten veli oranı yüzde 50. Okul kütüphanelerinin yeterli olup olmadığı yönündeki soruya velilerin yüzde 59’u olumlu cevap verirken, fizik ve kimya laboratuvarlarının yeterliliği konusunda yüzde 45’i olumlu görüş belirtmiş. Okul laboratuvarındaki ekipmanların işlevsel olup olmadığı yönündeki soruya da veliler, yüzde 54 oranında olumsuz cevap veriyor. Serbest kullanılan mescit, sunum odası, aktivite odası gibi donanımlar ise yeterli görülüyor.

GÖRÜŞLER

Mehdi Barçın (ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı): Okul Aile Birliği Komisyonu olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla sadece imam hatip okullarına değil, tüm eğitim sistemine katkı sağladığımızı düşünüyoruz, bu bizi son derece memnun ediyor. Bize göre gerçekten iyi bir durumdayız; bunun nedeni bütün resmi ve özel kurumların, okullarımızla alakalı olan çalışmalarda taleplerinin birçoğunun gerçekleştirilmiş olması. Artık mazeretimiz yok. Anket sonuçlarından çıkardığımız sonuçlar ise okul yöneticilerimizi her alanda destekleyerek, öğretmenlerimizi motive ederek ve hayat boyu öğrenim felsefesinden hareketle ailelerimizi okulla bütünleştirerek çalışmaya devam etmek. Bu çerçevede ailelere ve yöneticilere dönük hazırlamış olduğumuz "İnkişaf yönetim sistemleri" eğitimleriyle başarıyı geliştirme çalışmalarımız tüm illerimizde devam edecek.

Mehmet Sönmez (ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı): Benim en çok hoşuma giden soru, “Çocuklarınızda imam hatibe girdikten sonra davranış değişikliği görüyor musunuz?” sorusuydu. Cevabı da iyi çıktı. Biz gerçekten imam hatip öğrencisindeki değişiklikleri görüyoruz. İdarecilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Yusuf Tekin (MEB Müsteşarı): Ben anketi okuduğumda çok mutlu oldum. Gerçekten fedakarca çalışan bir milli eğitim camiası var. Özellikle öğretmen arkadaşlarımız bunun altını çizerek söylüyorum, kendilerine yöneltilen eleştirileri haketmeyen bir kitle. Ciddi şekilde çaba gösteriyorlar. Hepsine, bu  tabloyu bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum.