Ali ÇİÇEK


1983yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu. Orta öğrenimini Kadıköy İmam HatipLisesi’nde, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Hece,Sabah Ülkesi, Magrib, Vindobona ve Tasavvur gibi çeşitli dergilerde tarih, siyaset,düşünce ve tasavvuf yazıları yayınlandı. Viyana’da bulunan Wonderİmam-Hatip  Eğitim Merkezi’nde, liseçağındaki Türk talebelere Osmanlı-Avusturya İlişkileri, 19. Yüzyıl Osmanlı-Avrupaİlişkileri, İslâm Tarihi, Dinler Tarihi ve Viyana şehrinin tarih, sanat ve mimarîsinedair düzenli dersler verdi. 2011-2014 yılları arasında aynı eğitim kurumunda müdürlükvazifesini ifa etti. Viyana’da üniversite öğrenimi gören çeşitli öğrencigruplarına ve Türk sivil toplum kuruluşu üyelerine Avrupa Tarihi ve OsmanlıTarihi alanlarında seminerler verdi. Medeniyet Akademisi Sosyal Bilimler veSanat Araştırmaları Projesi’nin danışmanlığını yaptı. HâlenWONDER (Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği)Genel Başkanlığını yapmakta ve yüksek lisans öğrenimine Viyana Üniversitesi’ndeSiyaset Bilimi alanında devam etmektedir.