ÖNDER AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

ÖNDER AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

19 Şubat 2019

ÖNDER Akademi tarafından düzenlenen ve modüler sistemde devam edecek olan Sosyal Bilimler Eğitimi Programı başlıyor. Programda ilk dönem Toplum ve Siyaset Modülü ile İslam Coğrafyası Modülü zorunlu ders olarak yer alırken, Akademik Gelişim Programı olarak ise Akademik Yazım Teknikleri Modülü bulunuyor.

ÖNDER Akademi, Genç ÖNDER ile birlikte paydaşı olduğu ve iki yıldır devam ettirdiği Fikir Yumağı Atölyeleri’nden sonra üniversite öğrencileri için yeni bir eğitim programı başlattı. Modüller halinde sunulacak Sosyal Bilimler Eğitim Programı, dört dönemden oluşup iki yıl boyunca devam edecek.

Toplumu ve dünyayı tanımak

Üniversite öğrencilerine dönük hem onların akademik hayatlarını hem de günlük hayattaki beceri ve yeteneklerini destekleyecek olan bir eğitim programı mahiyetindeki Sosyal Bilimler Eğitim Programı’nın amaçlarında, modern dünyada karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmanın yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan her ilim yolcusu için bir gereklilik olduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürütecek olan Önder Akademi Sosyal Bilimler Eğitim Programı’nın hedefinin ise insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmak olduğu ifade ediliyor.

Alanında uzman hocalar eğitim verecek

Sosyal Bilimler Akademisi’nde öncelikle ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği seminerler ve atölyeler yer alacak. Bunun yanı sıra, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da bulunuyor. Ayrıca eğitim programı, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları yöntem, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri de kapsıyor.

8 zorunlu 6 seçimlik ders

İlk dönemde iki zorunlu bir de seçimlik modül bulunan dersler, iki yıl içinde 8 zorunlu ve 6 seçimlik derse tamamlanacak. Programa başlayan ve başarıyla ilk modülü sonuçlandıran öğrenciler diğer modüle geçmeye hak kazanacaklar. Sosyal Bilimler Eğitim Programı’nda önümüzdeki dönemlerde Geleceğin Bilimi, İletişim, Edebiyat, İslami İlimler, STK, Tarih Modülleri zorunlu dersler arasında verilecek. Osmanlı Türkçesi, Arapça Konuşma, Proje Döngüsü Eğitimi, Kodlama Eğitimi, Araştırma Projesi Modülleri de Akademik Gelişim Programı içerisinde sunulacak. Programda ilk dönem Toplum ve Siyaset Modülü ile İslam Coğrafyası Modülü zorunlu ders olarak yer alırken, Akademik Gelişim Programı olarak ise Akademik Yazım Teknikleri Modülü bulunuyor.

50 öğrencisi olacak

ÖNDER web sayfası üzerinden yapılan başvurular, 21 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvurular değerlendirildikten sonra öğrenciler 22-23 Şubat tarihlerinde mülakata alınacak. Her hafta Cumartesi günleri yapılacak dersler ise 2 Mart tarihinde başlayacak. Bu dönem Sosyal Bilimler Akademisi’ne ilk dönem için 50 öğrenci alınması planlanıyor.

Açılış dersi

Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın, “Modernleşme, Muhafaza, Yenilenme: Türkiye’nin Toplumsal Yapısını Anlamak” başlıklı sunumu ile Sosyal Bilimler Eğitim Programı’nın açılış dersi gerçekleşecek. 28 Şubat 2019 tarihinde saat 19.00’da ÖNDER Genel Merkezi’nde yapılacak olan ders, ilgililerin katılımına açık.

Başvuru için:

http://www.onder.org.tr/da529