Eğitim Komisyonu


-İmam Hatip Ortaokullarında ve İmam Hatip Liselerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek üzere Eğitim Birimi’nin yapacağı çalışmalar için Ortaöğretim Komisyonu ve Yükseköğretim Komisyonu adlı iki farklı birim oluşturuldu. Oluşturulan komisyon kendi birimi için;

-Ortaöğretime/Yükseköğretime dair yapılabilecek çalışmaları belirlemek ve planlamak

-Planlanan çalışmaları, öğrencilere maddi manevi kazanımlar sağlayacak şekilde gerçekleştirmek durumundadır.

-Her ay ‘Önder Eğitim Komisyonu Bülteni’ hazırlayarak, Eğitim Komisyonu’nun eğitim-öğretime yönelik yapılabilecek faaliyetleri ve güncel konulardaki görüşlerini başta MEB olmak üzere İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri ile birlikte eğitim camiasına sunmak

-İmam Hatip Okulları’ndaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüşmeler yaparak, mevcut sorunları belirlemek ve sorunları çözebilecek çalışmaları istişare etmek

-Eğitim programlarını ve politikalarını yakıdan izler ve gerekli durumlarda raporlar hazırlayıp ilgili kurumlarla paylaşıp takibini yapar