Üye İlişkileri Komisyonu


 

-Aktif üyelerin sistem üzerinden bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak,

-Aktif üyelerle dernek arasındaki aidiyeti geliştirmek ve işbirliğini arttırmak,

-Aktif üyelerin kendi aralarında iletişim kurmasını sağlamak ve bunu farklı etkinliklerle geliştirmek ve pekiştirmek,

-Belirli periyotlarla üye ziyaretleri gerçekleştirmek,

-Meslek grupları buluşmaları gerçekleştirmek,

-Belirli periyotlarla üyelerle istişare, bilgilendirme ve hasbihal buluşmaları yapmak,

-Üyelerin insan kaynağı ve finansal olarak derneğe destek olmasını sağlamak,

-Üyelerle bursiyer öğrenciler arasında iletişim kurulmasını sağlamak, bu kapsamda etkinlikler yapmak,

-Üyeleri derneğin faaliyetleri hakkında belirli periyotlarla bilgilendirmek, derneğin yazılı dokümanlarını (bülten, dergi, katalog vb.) üyelere ulaştırmak, üyelerin derneğin faaliyetlerine katılımını sağlamak,

-Ülke sathındaki tüm mezun ve mensubumuza ulaşarak onları derneğimize üye yapmak,

-Tüm mezun ve mensuplarımız arasındaki iletişim ve birliktelik bağını güçlendirmek,

-Tüm mezun derneklerimizde “Üye-Mezun İlişkileri Komisyonu” kurmak,

-Mezun derneklerimiz marifetiyle üye-mezun buluşmaları gerçekleştirmek,

-Diğer komisyonlarla koordineli olarak çalışmak ve genel faaliyetlerde onlara üye desteği sağlamak.