Teşkilatlanma Komisyonu


ÖNDER’i Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşu haline getirmek ve faaliyet alanı ile ulaşabileceği en uç noktaya ulaşmak. Diğer STK’lar ile eylemsel ve düşünsel seviyede maksimum iletişim sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak. İl dernekleri aracılığı ile ilçe dernekleri kurmak. İmam hatip mezun derneklerinin işlerlik kazanması için toplantılar ve ziyaretler organize etmek.