BİREY HAKLARI, ÖZEL ALAN VE MAHREMİYET ÇALIŞTAYI

BİREY HAKLARI, ÖZEL ALAN VE MAHREMİYET ÇALIŞTAYI

01 Mart 2017

Çocuk istismarının önüne geçmek ve bu konuda alınacak olan önlemleri vurgulamak için, ÖNDER ve Medipol Üniversitesi işbirliği ile Birey Hakları, Özel Alan ve Mahremiyet –Çocuklara ve Gençlere Yönelik Hak İhlallerinin Önlenmesi Çalıştayı yapıldı.

Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleşen çalıştaya, Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Berat Özipek, ÖNDER Başkan Yardımcıları Serap Dönmez, Hasan Hüseyin Kalender, Mehdi Barçın, ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Faik Tanrıkulu ve çok sayıda bu alanda uzman kişi katıldı.

Farklı alanlardan gelen uzmanlar, üniversite, sivil toplum ve devlet tarafından gelen katılımcılar birey haklarını, özel alanı ve hak ihlallerini konuştu. 

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Serap Dönmez, bu çalıştaydaki amaçlarının birey hak ve ihlallerinin önüne geçmek olduğunu vurguladı. Dönmez; “Bu çalıştayımızdaki bizi yola çıkaran hedef; İlgili kişilerin bu hususta bilinçlendirilmesine yönelik nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini, farklı kurum-kuruluş ya da bireysel olarak katkı sağlayacak kişilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanarak ortaya bu konu hakkında faydalı bir çalışma çıkarmaktır.” diye konuştu.

Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Berat Özipek ise bu çalıştay ile çocuklara ve gençlere yönelik ihlallerin kaynağı, bu ihlallerin nasıl görünürlük kazandığı, tezahür biçimlerini ele aldı. Özipek, ihlallere yönelik olarak yapılması gereken müdahale, bu müdahalenin sağlıklı bir biçimde nasıl yapılabileceğini,  okul-aile ve mağdur boyutunu ele aldıklarını söyleyerek bu konu hakkında rehabilite edici ve önleyici yaklaşım müzakerelerinde bulunduklarını söyledi.
ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Faik Tanrıkulu “Çocuklara karşı ne tür ihlaller yapılıyor, bu konuda yaklaşımlar nasıl, ayrımcılığa uğradığında çocuğun yaklaşımı nasıl olmalı? Ailelerin böyle durumlarda nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiği konuları üzerinde durduklarını belirterek “Bu çalışmamız ilk olması hasebiyle aslında çalışmanın ana başlığını oluşturuyor. Bu çalıştay sonucunda kitap oluşturularak yol sürecini belirlemiş olacağız.” diye konuştu.

Üç oturum şeklinde yapılan çalıştayda, ihlallere odaklanmak ve tespit etmek, ihlalci karşısında korunaklı olmak, mağdura ve ailelere yaklaşım, çocuklara ve gençlere haklarını ve korunma yöntemlerinin nasıl öğretilmesi gerektiği ile bu konu hakkında çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi konuları ele alındı.