Kültür & Sanat Komisyonu


-Kültür-Sanat alanına dâhil olan çalışmaları belirleyip plânlı bir şekilde faaliyete geçirmek,

-İmam hatiplerde kültürel düzeyi geliştirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak ortak projeler geliştirmek ve organizasyonlar yapmak,

-Kültürel ve sanatsal kapsamlı, kısa ve uzun süreli kurslar açmak, konserler vermek, sergiler düzenlemek,

-Seminer, konferans, panel çalışmalarıyla kültürel gelişime katlı sağlamak,

-Kültür - Sanat çalışmaları ile imam-hatip öğrencileri, mezunları, öğretmen ve veliler arasında güçlü bir bağ oluşturmak,

-Sinema, tiyatro, edebiyat gibi yazılı ve görsel sanatlardan faydalanıp kültürümüzdeki ahlaki ve ilmi bozulmaların önüne geçerek milli manevi değerlerimizi güçlü kılmak,

-Uygulamaya konulacak kültür-sanat projeleriyle, kültürel mirasımızın önemi ve gerekliliğini sürekli gündemde tutmak.