Mali işler & Kaynak Geliştirme Komisyonu


ÖNDER’in kurumsal varlığını ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayabilmek. Projelerin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan para, malzeme, araç gereç ve hizmetlerin elde edilmesi için aktif ve sistemli olarak kendi usulü, hedefleri ve stratejisi olan fon bulma/kaynak geliştirme çalışmalarını yürütmek.