GENEL BAŞKAN BEKİROĞLU ÖZBEKİSTAN’DA PANELE KATILDI

GENEL BAŞKAN BEKİROĞLU ÖZBEKİSTAN’DA PANELE KATILDI

24 Temmuz 2018

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Eğitim-Bir-Sen'in, Özbekistan'ın Semerkand şehrinde düzenlediği "Yeni Dönem sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu panele katıldı. "Dünden Bugüne İmam Hatipler ve Beklentiler" başlığı ile bir sunum yapan Bekiroğlu, Orta Asya tecrübelerinden bahsederek sözlerine başladı.

İmam hatip okullarının kuruluşuna ve kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı serüvene değinen Halit Bekiroğlu, imam hatiplerle ilgili evreleri de periyodik olarak ifade etti. Bekiroğlu sözlerini, “İmam hatip okullarının açılması ile küresel gelişmeler arasında ilişki kuranlar olduğu gibi Türkiye’nin o günkü konjonktürüne göre bu okulların açılmasını bir tür “gaz alma hamlesi” olarak görenler de var. Bana göre bu iddiaların gerçekliğinin ötesinde; bastırılan din alanının açılması o kadar kitlesel bir destekle kendini ortaya koydu ki “gaz almak” için olsa bile, az sayıda planlanan okullar millete mal oldu ve aşama aşama vatandaşlarımızın sahip çıkmasıyla yaygınlaşarak ve artarak günümüze kadar geldi.” şeklinde sürdürdü.

Günümüzde imam hatiplerle ilgili beklentilerin yüksek olmasının iyi olduğu kadar bir yönüyle de dezavantaj oluşturduğunu belirten Bekiroğlu, abartılı beklentilerin okullar başta olmak üzere müdürlere, öğretmenlere, öğrencilere ve STK’lara ağır yükler yüklediğinin altını çizdi.

Bekiroğlu, imam hatiplerin eğitim zemininde değil siyasi düzlemde konuşuluyor olmasının da karşıtlık ve tarafgirliğe sebebiyet verdiğini vurguladı. Bekiroğlu: “İmam hatiplerle ilgili durum değerlendirilirken 28 Şubat sonrası göz ardı ediliyor. Bir okul açılır açılmaz adeta hemencecik ortaya yeni bir nesil çıkacakmış gibi aceleci yaklaşılıyor. Bunun yanı sıra “imam hatipçilik” yaparak da siyasi, bürokratik, ekonomik faydaya dönüştürme zaafiyeti gösterilebiliyor. Tüm bu yaklaşımlar ve beklentiler imam hatiplerin başarısız olduğu bir yanılsamaya varıyor.”

İmam Hatiplerin Bugünü ve Geleceği

İmam hatiplerin dünü ve bugününün konuşulduğu oturumda ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu imam hatiplerin geleceğine dair de değerlendirmelerde bulundu. Bekiroğlu, “1950’lerde yetişenler dini topluma öğretti, 70’lerde ve 80’lerde yetişenler dini ve dindarlığı hayatın diğer alanlarına taşıdı ve öncülüklerini ortaya koydu. Bunun en bariz ve sembolik örneğini imam hatip mezunu olan sayın Cumhurbaşkanımız görünür kılmış oldu ve siyaset dışındaki tüm alanlarda da imam hatiplilerin öncülüğüne bu dönemde şahitlik ettik. Kanaatimce şu anda yetişmekte olan imam hatipliler ise dünya çapında bir öncülüğün kapısını aralayarak bizi medeniyetin eşiğine taşıyacak.” dedi.

Dünden bugüne imam hatiplerin çok önemli etki oluşturduğunu ifade eden Bekiroğlu, etkileri şöyle sıraladı: “Din alanının etkisizleştirilmesini engelledi. Din alanında ehil kişiler yetiştirdi. Mektep-medrese çatışmasını aşan bir model oluşturdu. İfrat ve tefriti engelledi. Sivilleşmeye kaynağını oluşturdu. Meşru zeminde çalışmanın öncülüğünü yaptı. Yeni bir kimlik oluşturdu; Müslüman ve zamanın ruhunu iyi bilen, Türkiye’deki dindar kitlenin sosyal alan, siyaset, akademi, ticaret, bürokrasi vb. tüm alanlardaki öncülerini yetiştirdi. İslam dünyası ve gönül coğrafyamız için bir eğitim modeli oldu.”

Eğitim meselesini de imam hatip meselesini de parçacı değerlendirmemek gerektiğinin altını çizen Bekiroğlu, gelecekte etkili olacak olan imam hatip modelinin ve kimliğinin, hayatın diğer alanlarındaki niteliğinden bağımsız olamayacağını, ancak bir tık üstünde olacağını kaydetti. Eğitim meselesinin topyekün bir seferberlik gibi, bütün boyutlarıyla ele alınması ve tüm paydaşlarla birlikte koordineli yürütülmesi gerektiğini ifade eden Bekiroğlu, yaptığı sunumun sonunda Eğitim-Bir-Sen’in hem zihinsel ve nitel, hem de nicel olarak öteleri hedefleyen bu çalışmasına katkı sağlama şansına sahip olduğundan ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün moderatörlük yaptığı ve 2 gün süren panelde İMH Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, TÜGVA Başkanı İsmail Emanet ve Cihannüma Başkanı Mustafa Şen de birer sunum yaptılar.