ÖNDER Genç

…BİZİ TAKVA SAHİPLERİNE ÖNDER KIL.
(Furkan 74)
Toplumumuzun ve İslam ümmetinin sorunlarına çözüm aramak, İslam medeniyetinin inşasında öncülük yapmak, vakıf-derneklerde yönetici olmak, sosyal organizasyonlarda lider olmak; Müslümanlara önder olmak istiyorsan “Türkiye’nin ÖNDER’LERİ” çalışmasına sen de katıl.
Bu çalışmaya katılan öğrencilerin, 21 başlıkta yaptıklarını düzenli olarak “Türkiye’nin ÖNDER’leri Çalışma Takip Formu”na girmeleri gerekmektedir.


Aynı Safı Paylaşanlar