Gençlik Komisyonu


Hâlihazırda eğitim öğretime devam eden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal kültürel ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması ve desteklenmesi amacıyla gerek okullarda, gençlik merkezlerinde, yurtlarda gerekse kamp, sosyal tesis vb. alanlarda faaliyet ve programlar düzenler. Gençlerimizi çeşitli okul ve salon programlarında, onarla rol model olabilecek yazar, akademisyen, fikir adamı, kanaat önderi, sivil toplum temsilcileri, sanatçılar, örnek şahsiyetler vb. profilde kişilerle bir araya gelmelerini sağlar. Çalışmalarını çeşitli büyük organizasyonlarla geniş kitlelere sunar. Gençlere gelecekleri adına vizyon verecek iş ve insani ilişkiler için rehberlik eder. Kendilerini geliştirmeleri için özel ve resmi kurumlarla ortak projeler yürütür. Gençlerin dijital dünyada sosyal medyayı ve görsel medyayı bilinçli ve etkili kullanmaları konusunda eğitir. Dijital süreli yayınlar hazırlar.