OKUL AİLE BİRLİĞİ AİLELİ OKUL İNOVASYON ZİRVESİ

 OKUL AİLE BİRLİĞİ AİLELİ OKUL İNOVASYON ZİRVESİ

11 Eylül 2017

2017 Aileli Okul İnovasyon Zirve Akış Programı için tıklayınız.

 

  Okul Aile Birlikleri Zirve Amaç ve Hedefleri

  İletişim ve teknolojinin gelişmesi, bilgiye ulaşılabilirliğin artması, çok ciddi bir rol değişikliğini beraberinde getirmiştir. Eğitimde de tüm  paydaşların rolü değişmiş olup,  bu rol değişikliğinde aile eğitimin merkezinde konumlanmıştır. 21. yüzyılda eğitim ve öğretim süreçleri; okul,aile, öğrenci, öğretmen sosyal çevre ile birlikte eş zamanlı, sorgulayıcı, üretken ve verimli bir şekilde sürdürülmek zorundadır. Yapılan saha çalışmaları, bu süreci doğru işleten okulların, ailelerin çocuklarının, başarı (akademik,sosyal,kültürel)seviyelerini devamlı artırdığını ortaya koymuştur.

Aile merkezli eğitim, öz benliği güçlü , iletişim kurabilen,analitik düşünen,üretici düşünceye sahip,ekip çalışmasına yatkın,sorumluluk alabilen ,akademik olarak da başarılı olan öğrenci profilini ortaya çıkarmıştır.

  Okul Aile Birliğinin etkili olduğu okullarımızda, fiziki ve teknik anlamda eksiklikler, sıkı takiple ortadan kalkmış, tüm paydaşların memnuniyeti söz konusu olmuştur.

  ÖNDER Okul Aile Birliği Komisyonunca hazırlanan, Okul Aile Birliği Rehberinde belirtildiği gibi öğretmenler üzerindeki çalışmalar ilçe başarısını ve motivasyonunu olumlu yönde etkilemiştir.

  Okul Müdürlerinin eğitimdeki rolü ve nitelikli Okul Aile Birliği ilişkileri,aile eğitimleri okul başarısını akademik kültürel ve sosyal yönden arttırmaktadır.

  İl ve ilçe milli eğitim müdürleri başta olmak üzere tüm sivil ve  resmi kurumlarla ortak olarak ortaya konulan Okul ve Aile Birlikleriyle nitelikli çalışmalar, eğitim kalitesindeki yükselişi bizlere göstermiştir.

 21.yy. eğitimde paydaşların rol değişiklikleri kamu, özel sektör ve toplumumuzun eğitimden beklentileri , nitelikli insan kaynağı ve maddi  açıdan tüm paydaşların okulu yaşam alanlarının  merkezine alarak  destek verdiği, eğitimin önemi ve günümüzde eğitimde inovasyon çalışmaları, ÖNDER Okul Aile Birliği Komisyonu stratejik anlamda kısa ,orta,uzun vadede ‘’İnkişaf eğitimleri ‘’ve teşkilatlanma çalışmaları  ile  başarmayı hedeflediği bir olgudur.  Yapılacak bu zirvede yukarıda bahsi geçen konuların en iyi örneklerinin paylaşılması,geliştirilmesi,tüm muhatapları ile değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması  hedeflenmiştir.